သင်တန်းသားများ စာတွေ့ စာပေးပွဲ ဖြေဆို နေကြပုံ

Post by ITC Thagaya | 2016-04-21

အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ)တွင် ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲများကို (၄.၄.၂၀၁၆)တွင် စတင် ဖြေဆိုလျက်ရှိပါသည်။


ပထမနှစ်ဝက် စာမေးပွဲ (စာတွေ့) များ စတင်

Post at 2016-04-21

အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ)တွင် ပထမနှစ်ဝက်စာမေးပွဲများကို (၄.၄.၂၀၁၆)တွင် စတင် ဖြေဆိုလျက်ရှိပါသည်။ Details

(1) Machinery Course

(2) CAD/CAM Course

(3) Electrical Fitter Course

(4) Electronic Course

(5) Foundry Course

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ေငြလဲႏႈန္း